Κτηματολόγιο

Μελέτη για την δημιουργία Εθνικού Κτηματολόγιου στους ΟΤΑ Αλέξανδρου, Βαυκερής, Καρυάς, Καριωτών, Κατούνας, Νυδρίου, Πηγαδησάνων και Πλατυστόμων Λευκάδας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε αποσπάσματα της μελέτης.