Οδοποιία

Η Γαιακόμ έχει εκπονήσει μελέτες οδοποιίας σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε κάποιες από αυτές που έγιναν σε Αττική, Κορινθία και Ρόδο.