Τοπογραφία

Απόσπασμα από τη μελέτη διαμορφώσεων και αναπλάσεων περιβάλλοντος χώρου και προσβάσεων Ολυμπιακού Αθλητικού πόλου στη Νίκαια και σύνδεση με τις αντίστοιχες του Κερατσινίου στο Σελεπιτσαρι.   Απόσπασμα από τη Μελέτη Αλιευτικό καταφύγιο & Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών του Δήμου Πέτρας στο νομό Λέσβου. Άλλες μελέτες: