Επιλεγμένες Μελέτες

Τοπογραφία

Απόσπασμα από τη μελέτη διαμορφώσεων και αναπλάσεων περιβάλλοντος χώρου και προσβάσεων Ολυμπιακού Αθλητικού πόλου στη Νίκαια και σύνδεση με τις αντίστοιχες του Κερατσινίου στο Σελεπιτσαρι.   Απόσπασμα από τη Μελέτη Αλιευτικό καταφύγιο & Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών του Δήμου Πέτρας στο νομό Λέσβου. Άλλες μελέτες:  

Οδοποιία

Η Γαιακόμ έχει εκπονήσει μελέτες οδοποιίας σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε κάποιες από αυτές που έγιναν σε Αττική, Κορινθία και Ρόδο.

Κτηματολόγιο

Μελέτη για την δημιουργία Εθνικού Κτηματολόγιου στους ΟΤΑ Αλέξανδρου, Βαυκερής, Καρυάς, Καριωτών, Κατούνας, Νυδρίου, Πηγαδησάνων και Πλατυστόμων Λευκάδας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε αποσπάσματα της μελέτης.