Τοπογραφία

Home »  Επιλεγμένες Μελέτες »  Τοπογραφία

Τοπογραφία

Απόσπασμα από τη μελέτη διαμορφώσεων και αναπλάσεων περιβάλλοντος χώρου και προσβάσεων Ολυμπιακού Αθλητικού πόλου στη Νίκαια και σύνδεση με τις αντίστοιχες του Κερατσινίου στο Σελεπιτσαρι.

Τοπογραφική αποτύπωση

Τοπογραφική αποτύπωση

 

Απόσπασμα από τη Μελέτη Αλιευτικό καταφύγιο & Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών του Δήμου Πέτρας στο νομό Λέσβου.

Απόσπασμα από τη Μελέτη ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ & ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Απόσπασμα από τη Μελέτη ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ & ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Άλλες μελέτες: