Ποιοι είμαστε

Home »  Ποιοι είμαστε

Η εταιρία μελετών   ΓΑΙΑΚΟΜ Σύμβουλοι Μηχανικοί  (ΦΑΝΑΡΑΣ Κ. – ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ Π. & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1996, και αποτελεί την εξέλιξη των γραφείων μελετών του ΦΑΝΑΡΑ Κ. και ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΥ Π.

Στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο 1.000 τ.μ. στην οδό Πλαπούτα 2 & Καλλιδρομίου στην Αθήνα.

Η εταιρία δραστηριοποιείται στους τομείς:

  • Τοπογραφίας,
  • Κτηματολογίου,
  • Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.-G.I.S.)
  • Συγκοινωνιακών Έργων και
  • Υδραυλικών Έργων

Απευθύνεται στο Δημόσιο και τους Οργανισμούς του, στην Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις Κατασκευαστικές Εταιρίες και στους ιδιώτες.

Είναι γραμμένη στο Μητρώο της ΓΕΜ με αριθμό 448 και έχει τα ακόλουθα μελετητικά πτυχία :

Μελέτες Κατηγορία Τάξη πτυχίου Δυναμικό
Τοπογραφικές 16 Ε 15 μον.
Συγκοινωνιακών Έργων 10 Ε 12 μον.
Υδραυλικών Έργων 13 Γ 3 μον.