Οδοποιία

Home »  Οδοποιία

Μελέτες σκοπιμότητας όλων των κατηγοριών οδών

Έργα Υπεραστικών Οδών

 • Μελέτες Οδοποιίας Υπεραστικών Οδών :
 • Κόμβοι Ισόπεδοι και Ανισόπεδοι
 • Κυκλικοί Κόμβοι (RoundAbout)
 • Σήμανση – Ασφάλιση Οδών και Κόμβων
 • Διατάξεις Μετωπικών και Πλευρικών διοδίων
 • Μελέτη δύσκαμπτων και εύκαμπτων οδοστρωμάτων
 • Μητρώο Οδού (Γεωμετρία – Εξοπλισμός – Οδοστρώματα – Τεχνικά Έργα)

Έργα Αστικού Οδικού Δικτύου – Βιώσιμη Πόλη

 • Κυκλοφοριακές Μελέτες Αστικού Οδικού Δικτύου και Μελέτες Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
 • Μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου, ταχυτήτων οδών και κόμβων
 • Σχεδιασμός Μέτρων Ηρέμησης Κυκλοφορίας (Traffic Calming) σε διοίκουσες οδούς
 • Σχεδιασμός Οδών Ήπιας Κυκλοφορίας
 • Σχεδιασμός Δικτύου Ποδηλατοδρόμων
 • Μελέτες χώρων στάθμευσης

Οδική Ασφάλεια

 • Αξιολόγηση επικινδυνότητας οδικών τμημάτων – Μέτρα άμεσων επεμβάσεων
 • Επιθεωρήσεις Οδικής Ασφάλειας υφιστάμενων οδών
 • Μελέτες Βραχυπρόθεσμων Επεμβάσεων Οδικής Ασφάλειας οδών
 • Μελέτες οδικής ασφάλειας κόμβων
 • Ευάλωτοι χρήστες (Πεζοί – Ποδήλατα)
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων οδικής ασφάλειας σε σχολεία – νοσοκομεία
 • Διερεύνηση Ατυχημάτων

Εγκαταστάσεις

 • Κυκλοφοριακές συνδέσεις Εγκαταστάσεων (Πρατηρίων – Βιομηχανίας – Εστίασης κλπ)
 • Μελέτη διαμόρφωσης εσωτερικού οδικού δικτύου εγκαταστάσεων , πλατειών φορτοεκφόρτωσης και χώρων στάθμευσης (Μονάδες διαχείρισης και επεξεργασίας Απορριμμάτων , Νοσοκομεία , Αθλητικοί χώροι, Κέντρα Διανομής κλπ)
 • Έλεγχος – βελτίωση διατάξεων φορτοεκφόρτωσης και στάθμευσης βαρέων οχημάτων .