Κτηματολόγιο

Home »  Επιλεγμένες Μελέτες »  Κτηματολόγιο

Κτηματολόγιο

Μελέτη για την δημιουργία Εθνικού Κτηματολόγιου στους ΟΤΑ Αλέξανδρου, Βαυκερής, Καρυάς, Καριωτών, Κατούνας, Νυδρίου, Πηγαδησάνων και Πλατυστόμων Λευκάδας.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αποσπάσματα της μελέτης.