Εξοπλισμός

Home »  Εξοπλισμός

A/Α ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 GPS TRIMBLE 4700 RSi 1rsΔέκτης GPS 9 καναλιών, 2 συχνοτήτων
2 GPS TRIMBLE 4700 DSi dsi4700Δέκτης GPS 9 καναλιών, 2 συχνοτήτων
3 TOTAL STATION TOPCON GPT 2005 GTS_rsΓεωδαιτικός Σταθμός
4 TOTAL STATION TOPCON GTS 211D TOPCON 211DΓεωδαιτικός Σταθμός
5 OHMEX SonarLite SL3 sonarΒυθόμετρο (ηχοβολιστικό σύστημα)
6 TOPCON DL 101C 2rsΗλεκτρονικός Χωροβάτης ακριβείας
7 TOPCON AT-G4 Topcon_AT-G4_lgΧωροβάτης ακριβείας
8 GPS e Trex GARMIN eTrexΔέκτης GPS Χειρός